Obserwacja osób

Usługa ta ma na celu pozyskanie informacji na temat zachowania, planu dnia, miejsca pracy i zamieszkania interesującej nas osoby. Obserwacje osób to usługa dla klientów chcących sprawdzić pracowników lub partnerów biznesowych albo też zadbać o bezpieczeństwo swoich bliskich. W przypadku tych pierwszych możemy sprawdzić między innymi czy prowadzą nieuczciwe działania, nielegalne interesy bądź działają na Waszą szkodę. Jeżeli chodzi o bliskie nam osoby to zdołamy sprawdzić czy są w stosunku do nas uczciwi i czy nie wpadli w żadne kłopoty.

Obserwacja osób to niejednokrotnie długotrwały proces. Wszystko zależy od charakteru sprawy i danej osoby. Momentem zakończenia sprawy uznaje się moment w którym prywatny detektyw dostarcza odpowiednio sporządzony raport, który może zostać wykorzystany jako dowód w sądzie.

W przypadku podjęcia współpracy mogą liczyć Państwo na dyskrecję i pełen profesjonalizm. Zadbamy o to, by obserwowana osoba nie dowiedziała się o naszych działaniach.

obserwacja osób